Для вступу до магістратури за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» у 2022 році передбачено проведення магістерського комплексного тесту.

Відповідно до загальної характеристики магістерського комплексного тесту випробування міститиме два блоки завдань: з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська за вибором вступника) та права.

Загальна характеристика тесту

Тестові завдання МКТ блоку з іноземної мови відповідатимуть змісту Програми ЄВІ, блоку з права – Програми предметного тесту з права та міжнародного права.

Загальна кількість завдань МКТ – 80, на виконання яких буде відведено 120 хвилин.

Завдання будуть оцінені відповідно до схем нарахування балів. За виконання кожної складової тесту учасник після завершення тестування отримає окремий результат.

Для конкурсного відбору будуть використовувати результати виконання кожного блоку, переведені у шкалу 100–200 балів. Таблиці переведення тестових балів у шкалу 100–200 подано у додатку 6 до Порядку. Так, аби отримати 100 балів, достатньо набрати хоча б по одному тестовому балу за виконання кожного блоку.

БЛОК МКТ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Блок МКТ з іноземної мови (англійської, німецької, іспанської) складатиметься з двох частин: читання і використання мови.

Усього буде 30 завдань, з-поміж яких:

 • 6 завдань на встановлення відповідності (буде запропоновано дібрати заголовки до текстів/частин текстів з наведених варіантів; твердження/ситуації до оголошень/текстів; запитання до відповідей або відповіді до запитань); 
 • 5 завдань з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів; 
 • 19 завдань на заповнення пропусків у тексті (буде запропоновано доповнити речення в тексті словосполученнями/ словами з наведених варіантів).

Завдання з іноземної мови буде оцінено відповідно до схеми нарахування балів. Тобто по 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу за кожну правильно визначену логічну пару в завданнях на встановлення відповідності та по 1 тестовому балу за кожний правильно заповнений пропуск у тексті. Отже, за виконання завдань блоку МКТ з іноземної мови можна отримати від 0 до 30 балів.

Блок МКТ з французької мови передбачає виконання 30 завдань з вибором однієї правильної відповіді із запропонованих варіантів, за правильне виконання яких можна отримати від 0 до 30 балів, тобто по 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь.

Характеристика блоку з французької мови

БЛОК МКТ З ПРАВА

Зміст блоку визначено Програмою предметного тесту з права та міжнародного права, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 03 лютого 2022 року № 107.

Наказ МОН № 107

Загальна кількість завдань блоку – 50. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши завдання блоку, – 50 балів.

Відповідно до програми, блок включає завдання на перевірку знань з наступних дисциплін:

 • Конституційне право України – 6 завдань;
 • Адміністративне право України. Адміністративне судочинство в Україні – 6 завдань; 
 • Цивільне право України – 7 завдань; 
 • Цивільне процесуальне право України – 6 завдань; 
 • Кримінальне право України – 7 завдань; 
 • Кримінальне процесуальне право України – 6 завдань; 
 • Міжнародне публічне право – 6 завдань; 
 • Міжнародний захист з прав людини – 6 завдань.

Форма / опис завдань

Блок містить завдання із вибором однієї правильної відповіді, що складається з основи та чотирьох варіантів відповіді, з яких лише один правильний.

Схема нарахування балів

0 або 1 бал:

 • 1 бал, якщо вказано правильну відповідь;
 • 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь або відповіді на завдання не надано

Робоча група із підготовлення МКТ при Міністерстві освіти і науки України (право), а також фахівці Українського центру оцінювання якості освіти (іноземні мови) розробили демонстраційні варіанти тесту. Завдяки фахівцям Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти, майбутні магістри можуть потренуватися виконувати завдання МКТ у спеціальному онлайн-середовищі. Зважте на те, що блок завдань з права та міжнародного права однаковий для усіх потенційних магістрів, а от завдання з іноземної мови – за вибором:

Блоки МКТ з англійської мови, права та міжнародного праваБлоки МКТ з іспанської мови, права та міжнародного праваБлоки МКТ з німецької мови, права та міжнародного праваБлоки МКТ із французької мови, права та міжнародного права

Виникли питання?

Зв'яжіться с нашою командою

За телефоном:

+38 (096) 870 62 13

Поштою:

kafedragun@gmail.com

Або за адресою:

39605 Полтавська обл. м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, 3 пов, к. 1317

Також можете скористатися формою, та відправити нам повідомлення:

Відправити повідомлення
Не можеш знайти потрібну інфу?