Виникнення кафедри фундаментальних і галузевих юридичних наук (далі - ФГЮН) сягає своїм корінням до 15.12.1997 р. – становлення факультету права, гуманітарних і соціальних наук, час створення кафедри «Правознавство». У 1998 р. відбувся перший набір студентів юристів. Кафедра галузевих юридичних наук  виникла на підставі наказу ректора КрНУ від 01.11.2013 р., після об'єднання з кафедрою теорії та історії держави і права назву було змінено на нинішню.

На сучасному етапі кафедру очолює доктор юридичних наук, доцент Скрипник Володимир Леонідович.

Кафедра є випусковою для фахівців за освітнім ступенем «бакалавр права» з жовтня 2003 р. та «магістр права» з 2015 р., а також бере участь у підготовці бакалаврів та магістрів на інших факультетах університету, забезпечує викладання правових дисциплін.

За останні 10 років викладачі ФГЮН разом із студентами приймали активну участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, зокрема в таких галузях права: Транспортне (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського), де здобуто три перемоги; Кримінальне (Університет державної фіскальної служби м. Ірпінь) – дві перемоги; Адміністративне (Запорізький національний університет) – три перемоги; Службове (Запорізький національний університет) – одна перемога.

Загалом за останнє десятиріччя викладацький склад разом із студентами підготували та відправили на ІІ тур Всеукраїнських конкурсів студентських робіт більше сімдесяти праць та опублікували більше ста тез доповідей у різних розрізах права та правової реальності, які стосуються не лише української а міжнародної діяльності.

Традиційно, викладачі кафедри та студенти приймають участь у 2-х конференціях: Міжнародній науково-практичній конференції «Теоретичні та практичні проблеми реалізації норм права», що проводиться в КрНУ кафедрою ФГЮН із залученням студентів та викладачів інших ЗВО, у т. ч. іноземних, а також на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми національного законодавства», що проводиться у м. Кропивницький.

Відповідно до ОП «Право» здобувачі бакалаврського та магістерського рівнів на 4-му та на 6-му курсі проходять виробничу практику в юридичних осіб публічного та приватного права, на базі юридичних служб органів місцевого самоврядування. Деякі студенти виявляють бажання проходити практику в юридичних службах на підприємствах, установах, організаціях різних форм власності, а також у нотаріусів та адвокатів.

За кафедрою закріплено 5 аудиторій, які за останні десять років було оновлені та оснащенні відповідною технікою, так:

  • 1301 аудиторія використовується, переважно для проведення лекційних занять, оснащена мультимедійним обладнанням, яке використовується для проведення занять (екран та проектор);
  • 1316 аудиторія є методичним кабінетом, що забезпечена необхідною юридичною літературою, навчально-методичною літературою, 1 комп'ютером (з виходом в Інтернет) та принтером, якими здобувач може користуватися при підготовці до практичних занять, написання курсових робіт, а також мультимедійне обладнання, яке використовується для проведення занять (екран та проектор);
  • 1317 аудиторія є кафедрою фундаментальних і галузевих юридичних наук, де знаходяться робочі місця викладацького колективу;
  • 1318 аудиторія для проведення лекційних та семінарських занять, оснащена мультимедійним обладнанням (телевізор, екран та проектор, камери відеоспостереження);
  • 1320 - для проведення практичних зпнять. В ній не просто оновлено меблі, а й створено візуалізацію зали судового засідання;
  • 1405, 1406 аудиторії – криміналістична лабораторія, яка використовується для проведення практичних занять. В аудиторії знаходяться стенди з впорядкованою інформацією, макети мін, ножів, зброї, кастетів та інших матеріалів, якими можна користуватися для проведення наглядних занять із застосуванням «валізки криміналіста».

Кадрова складова кафедри відповідає вимогам, встановленим для проведення освітньої та наукової діяльності.

Станом на 01.01.2022 р. професорсько-викладацький склад ФГЮН представлений 9 штатними викладачами та 7 сумісниками. Із них докторів наук – 2, професорів – 1; кандидатів наук - 10, доцентів – 5; без наукового ступеня – 4. 

Всі викладачі кафедри працюють над публікацією навчальних посібників, монографій, авторських курсів своїх навчальних дисциплін. Публікація статей провадиться в різних виданнях, у тому числі фахових виданнях України, іноземних журналах, які індексуються в наукометричних базах, таких як: Index Copernicus, Scopus та Web of Science.

Викладачі кафедри приймають активну участь в міжнародних наукових та навчальних стажуваннях, закордонних симпозіумах, залучаючи здобувачів освіти за ОП Право також приймати в цьому участь. Так за останні 5 років викладачі разом зі студентами відвідали такі країни як Польща, Чехія, Німеччина, Словаччина.

Виникли питання?

Зв'яжіться с нашою командою

За телефоном:

+38 (096) 870 62 13

Поштою:

kafedragun@gmail.com

Або за адресою:

39605 Полтавська обл. м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, 3 пов, к. 1317

Також можете скористатися формою, та відправити нам повідомлення:

Відправити повідомлення
Не можеш знайти потрібну інфу?