Систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (внутрішня система забезпечення якості) в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського (далі - система) створено у відповідності до Закону України "Про вищу освіту", Закону України "Про освіту", Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 347 (далі - Ліцензійні умови), Статуту університету, Положення про організацію освітнього процесу в КрНУ, Правил внутрішнього розпорядку, Колективного договору а також відповідно до основних засад Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти ESG і Національного стандарту України "Системи управління якістю" ДСТУ ISO 9001:2015.

Система має на меті реалізацію місії Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського та Стратегічної програми розвитку КрНУ до 2025 року.

Система якості освіти

Нормативна документація

Кодекс якості університету Кодекс академічної етики університетуІнструкція щодо перевірки ВКР на академічний плагіатСистема забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освітиПоложення про перевірку авторських текстів на плагіат

Результати моніторингу якості освіти

Графік моніторингу якості освіти

Результати моніторингу випускних робіт на дотримання норм академічної доброчесності:

Звіти про перевірку випускних кваліфікаційних робіт на наявність академічного плагіату (осінній семестр 2021-2022 н.р.)

Звіт осінній семестр 2021-2022 н.р.Звіт весняний семестр 2021-2022 н.р.

Звіти про опитування учасників освітнього процесу

Звіт

Звіти про рейтингування викладачів

Звіт 2021-2022 н.р.

Виникли питання?

Зв'яжіться с нашою командою

За телефоном:

+38 (096) 870 62 13

Поштою:

kafedragun@gmail.com

Або за адресою:

39605 Полтавська обл. м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, 3 пов, к. 1317

Також можете скористатися формою, та відправити нам повідомлення:

Відправити повідомлення
Не можеш знайти потрібну інфу?